jueves, 16 de junio de 2011

Mobiliari i interiorisme al Principat d’Andorra i Barcelona (I)

Mobiliari és el conjunt de mobles, són objectes que serveixen per facilitar els usos i activitats habituals en cases, oficines i altres tipus de locals. Normalment el terme ludeix als objectes que faciliten les activitats humanes comunes, com ara dormir, menjar, cuinar, descansar, etc., Mitjançant taules, cadires, llits, prestatgeries, mobles de cuina, etc. El terme exclou utensilis i màquines tals com PCs, telèfons, electrodomèstics, etc.

Els dissenyadors d'interiors o interioristes poden realitzar moltes activitats entre les quals cal destacar la de desenvolupar la documentació del contracte per facilitar la consecució i instal lació dels mobles més idonis per al projecte.


Hi ha diversos tipus de mobiliari, com els mobles que posseeixen una superfície horitzontal separada del sòl, com cadires i llits, taules, o , mobles per a l'emmagatzematge o arxivat de llibres, revistes, roba, etc. El mobiliari urbà o equipament urbà és el conjunt de bancs, marquesines, papereres, etc. instal pels ajuntaments per a ús del veïnat.

El mobiliari pot ser el producte del disseny o considerat una forma d'art decoratiu. A més de la fi funcional del mobiliari, pot servir a un propòsit simbòlic o religiós. El mobiliari domèstic crea, en conjunció amb altres objectes com llums o rellotges, espais interiors convenients, confortables i funcionals.

El mobiliari pot ser artesanal o industrial, i per la seva gran càrrega ornamental ha estat considerat objecte artístic en la història de l'art decoratiu, sobretot el de l'època preindustrial.

> Poden dirigir les seves conultes sobre mobiliari i interiorisme a Andorra i Barcelona aquí.